Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş                         Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş Yeni Dünyalar Ataşehir Anaokulu yuva kreş

 

ÇOKLU ZEKA PROGRAMI VE UYGULAMALARI

T.C Milli Eğitim Bakanlığının uygulanmasını istediği Çoklu zeka programının temeli, Harward Üniversitesi profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zeka vardır. Bu zeka grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zeka programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. Çoklu zeka programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zeka alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zeka alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. Özellikler ilkokul çağlarında daha net olarak ortaya çıkan bireysel farklılıklar ve öğrenme becerileri başarı ve başarısızlık olarak değerlendirilir. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zeka çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir. 

 

 

PROJE TABANLI EĞİTİM

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Sınıfta daha etkili öğrenim fırsatları yaratmak için tasarlanmış projeler, konu ve kapsam bakımından çok çeşitli olabilir ve birçok sınıfa dağıtılabilir. 
Proje Yaklaşımı`nın genel amacı, çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılık da bulunmaktadır. Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

PROJE TABANLI EĞİTİMİN KAZANIMLARI

Pratik deneyimler kazandırır. 
Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
Motivasyonu artırır ,yeni ilgi alanları yaratır.
Öğrenciler ‘Ne’ ve ‘Niçin’ sorularının cevabını daha iyi anlayabilirler.
Öğrenciye başarma duygusun tattırır.
Öğrencilere kendi başlarına karar almayı ö retir.
Hem yavaş öğrenen hem de hızlı öğrenen öğrenciler için kullanılır.
Proje başarı ile tamamlandığında öğrencinin kendine güveni artar.
Çoklu zekâ uygulamaları için oldukça uygun bir yöntemdir.
İletişim türlerinin çok çeşitli şekillerini kullanmayı gerektirir.
Öğrencilere kendi öğrenmelerinden sorumlu olduklarını gösterir.
Highscope programı ile uyumlu bir programdır.
Öğrencilerde yaratıcı, yansıtıcı ve eleştirel düşünme becerilerini ileri düzeyde geliştirir.
Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir. 

 

Anaokulumuzda uygulanan ÇOKLU ZEKA PROGRAMI , HIGHSCOPE PROGRAMI vePROJE TABANLI EĞİTİM  tamamen uyumlu ve birbirlerini destekleyen eğitim programlarıdır.Bu yıl eğitim programlarımıza GEMS ve SCAMPER   eğitim metodları eklenmiştir.

 

 

BRANŞ DERSLERİMİZ

 

Türkçe Dil Eğitimi : Temel hedefimiz çocuklarımızın ana dilleri olan Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarıdır. Ana dili derslerimiz grup ö retmenlerimiz    tarafından her gün belirli program içinde uygulanmaktadır. 

 

İngilizce : Tam gün olarak uyguladığımız ve öğrencilerimizin tümünün katılımını sağlayacak şekilde, yaşlarına uygun, şarkılar, oyunlar, kitap saatleri,  akordiyon eşliğinde müzik, spor ve dans ile zenginleştirilmiş eğlenceli bir etkinlik şeklinde verilen derslerdir.

 

İspanyolca : Haftada 3 tam gün olarak uygulanan tüm öğrencilerimizin katılımını sağlayacak şekilde, yaşlarına uygun, şarkılar, oyunlar, müzik,  dans ile verilen öğrencinin eğlenerek öğrenmesi amaçlanan derslerdir.

 

Spor : Çocuklar her hafta bir gün yoga yaparak güne  başlayıp rahatlıyor ve yabancı spor öğretmeniyle beraber yaptıkları çeşitli spor aktiviteleriyle negatif enerjilerini atarak mutlu oluyorlar .

 

Drama : Yaratıcı drama içerik olarak, doğaçlama çalışmaları, rol alma, hayal gücünü geliştirme, kendini ifade edebilme gibi çalışmaları içerir. Drama, sınıf öğretmenlerimizin denetiminde haftalık çalışmalar olarak programlanmıştır. 

 

Müzik : Haftada bir gün müzik öğretmenimiz estrüman eşli inde çocuklara şarkı söyleme zevki yaşatıyor ve  müzik tarihi , besteciler ,enstrümanlar  hakkında bilgilenerek keyifli saatler geçiriyorlar.

 

Dans : Çocukların bedensel ve kinestetik gelişimlerini,müzik kulağını  desteklemek amacıyla yapılan dans dersi yaş özelliklerine uygun olarak hazırlanmaktadır.Estetik duyguları geliştirme ,psiko motor gelişimi, sosyalleşmeyi ve özgüveni  desteklemek amaçlı yapılan keyifli bir etkinliktir .

 

 

GEZİ PLANLARIMIZ

 

Aktivitelerimizin önemli bir bölümünü oluşturan okul dışı gezilerimiz uyguladı ımız eğitim programına paralel olarak şekillenir. Sinema, tiyatro, müze, hayvanat bahçesi, at binme, piknik v.s. gibi geziler velilerimize önceden duyurulur. katılım zorunluluğu yoktur.

 

 

LÜTFEN UNUTMAYALIM

 

Oyuncak Günü : Yıl boyunca her hafta Cuma günü çocuklarımız taşınması güç olmayan, hiçbir tehlike unsuru içermeyen oyuncaklarından birini okula getiriyor ve arkadaşları ile paylaşarak oynuyorlar. 

 

Kitap Günü : Yıl boyunca her hafta Pazartesi günü çocuklarımız seçtiği bir kitabı okulumuza getiriyor ve arkadaşları ile paylaşarak ögretmenleri ile birlikte okuyorlar. 

 

Göster Anlat Günü : Her çarşamba çocuklarımız kendilerine ilginç gelen herhangi bir nesneyi okula getiriyor ve onun her türlü özelli i ile arkadaşlarına tanıtıyorlar. 

 

Sayma Günü (Kavram Günürenk, şekil, sayılar) : Her Perşembe Sayma Günüdür, bununla birlikte ayda bir Perşembe günü de çocuklarımız ile birlikte karar verdiğimiz bir renk üzerine o gün kıyafetlerinde ve etkinliklerinde bu rengi kullanarak renkleri yakından inceliyoruz.

 

Bu özel etkinlik günlerimizi düzenlememizdeki amacımız; çocuklarımıza sorumluluk kazandırma, paylaşma, bir işi takip edebilme ve kendisine ait eşyayı nesneyi koruyabilme becerisinin gelişimine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bu etkinlikleri gerçekleştirebilmek için çocuklarımız sizlerden yardım isteyeceklerinden anne- baba olarak okul programının içinde yer almanın sizleri de mutlu edece ini düşünüyoruz. 

 

Destekleriniz ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.

 

 

 

 

                 Ataşehir şengün Sok No:12  Kadıköy  İstanbul                     0216 455 6050         0216 455 0 884
Ataşehir Yeni Dünyalar Anaokulu (c) 2008 Tüm Hakları Saklıdır.